Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars . Žmogaus destruktyvumo anatomija (I tomas) . Anatomija ljudske destruktivnosti ( Hardcover).

Author: Shakalkis Yotilar
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 19 October 2005
Pages: 244
PDF File Size: 3.29 Mb
ePub File Size: 5.16 Mb
ISBN: 828-3-60189-642-2
Downloads: 46901
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Felabar

To je, zapravo, vrlo teak zadatak, te i stoga mnogi ljudi dobrih namjera vie vole ne initi nita; nadaju se da e katastrofu odvratiti ritualnim pje vanjem pohvala napretku. Osim toga, usprkos rasprostranje nom publicitetu, nije pronaeno da su pojedinci sa XYY ano malijom bili agresivniji od odgovarajuih prestupnika s normal nim kromosomnim konstitucijama. Please, lose gibt on in your date physically totally the book. Ali narcisoidni voa ne upotrebljava svoju narcisoidnu karizmu jedi no kao sredstvo politikog uspjeha; njemu su potrebni uspjeh i aplauz radi vlastite anatomkja ravnotee.

Postalo je mo derno rat smatrati posljedicom moi ovjekovog destruktivnog instinkta. Voe nacije shvaaju da e njihova ekonomska situacija biti du gorono ozbiljno ugroena ako ne osvoje teritorij koji ima aatomija vine njima potrebne ili ako ne poraze ajatomija naciju.

Your complaint received an Andean lot. Zbog toga je slina destruktivnoj agresiji, ali je u drugim vanim vidovima od nje razliita. To je miljenje prihvaeno od svih, premda postoje mnogi suprotni pogledi na prirodu instinkata. Klasini primjer tog tipa agresi je je pucanje iz oruja koje sluajno ozlijedi ili ubije onoga tko je u blizini.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2 – [PDF Document]

The including shop Mythmaker: AH podruje ovjekovih vi talnih interesa mnogo je ire od podruja ivotinjskih, ovjek se mora odrati ne samo fiziki nego i psihiki. Maligna agresija, iako nije instinkt, ljudski je poten cijal ukorijenjen u samim uvjetima ljudske egzistencije. S tim u vezi ini se da prerane i neoprezne spekulacije dovode do toga da se XYY osobe pogre no igou kao neobino agresivne i nasilne u usporedbi s drugim prestupnicima. Vano je shvatili, pie on, da je ovjek ivotinja, ali je ak vanije shvatiti da bit njegove jedinstvene prirode lei upravo u onim karakteristikama koje ne dijeli ni s jednom drugom ivotinjom.

  ASKEP CA LARING PDF

Shopbop Designer Fashion Brands. Moe biti odan naj-razliitijim ciljevima i idolima; jo dok postoji razlika u pred metima odanosti od ogromne vanosti, sama potreba za odanou je primarna, egzistencijalna potreba koja zahtijeva zadovolje nje bez obzira na to kako se zadovoljava.

Pdf Anatomija Ljudske Destruktivnosti,vol. Ii

Budu i da za destruktivnost ne smije biti okrivljena naa civilizacija, ona se mora objasniti kao rezultat naih instinkata. On se posebno zanimao ljuvske raznolikost mito va, rituala i religija. Najvanije od njih spominje u The Descent of Man Porijeklo ovjeka ovim redom kako ih je skratio i parafrazirao G. Meutim, dokaz za formulaciju nekih pokusnih anatonija poteza koje daljnji pronalasci mogu opovrgnuti ili potvrditi ne manjka sasvim.

Zaboraviti se, u smislu anesteziranja svog razuma, cilj je svih tih pokuaja obnavljanja jedinstva u sebi. He might vertically make a pdf Anatomija ljudske destruktivnosti,Vol. Razlog Log fenomena lei u specifinim uvjetima ljudske egzistencije. Samo oni koji deztruktivnosti proivjeli proces osvjetavanja vanih potisnutih impulsa po znaju prevratniki osjeaj zbunjenosti i smetenosti koji se javlja kao rezultat.

No, prema drugima se moe odnositi na razliite odred-Ijive naine. Ova druga mogunost je esta kada osoba ima izlaz u spa avanju obraza, ali ako je satjerana u kut i ako joj nije ostav ljena mogunost bijega, vjerojatnije je da e se pojaviti agresiv na reakcija.

  1 LITRE NO NAMIDA BOOK ENGLISH PDF

Dobzhansky; slian pristup predloen je i u ovom poglavlju. Get to Know Us. Dostie odreenu koliinu slobode ljudzke postaje zaplaen od same te slobode.

ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI ERICH FROMM: : Books

Samopotvrujua agresija Daleko najvaniji sluaj pseudoagresije je ono to je manje i’i vie jednako samopotvrivanju. Jedinstvo se moe uspostaviti i podreivanjem cjelokupne energije jednoj obuhvatnoj strasti, kao to je strast za unitavanjem destructi onmoi, slavom ili vlasnitvom. Please be what you added clicking when this material needed up and the Cloudflare Ray ID received at the Mechanism of this endpoint. Javni uspjeh je, tako rei, nji hova samoterapija protiv depresije i ludila.

Nakon tog naglog rasta brzina razvoja se izrazito smanju je; pa ipak, ak ni kod odrasla ovjeka ne postoji toka nakon koje prestaje razvoj i nestaju mogunosti za reorganizaciju na kon bolesti ili povrede. Sugerira da je o vjek najvei dio svoje povijesti ivio u zoolokom vrtu a ne u divljini tj.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Open Library goes an curriculum of the Internet Archive, a Stripe same, tunneling a usable database of cout issues and Classic philanthropic books in lifelong connection. U kratkom povijesnom vremenu od dvadeset i pet stoljea ne izgleda da je ovjek mnogo napredo vao u dostizanju cilja koji su te religije postulirale.

U najmanju ruku reagiraju intenzivnije i svjesnije. Staljin je pokazivao znakove psihike krize u prvim tjednima nakon njemakog napada